Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom spoločnosti GEIS. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

Dodanie tovaru kupujúcemu je podľa možností pre dávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania objednávky. Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru.

Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú

v objednávke kupujúceho. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplate

nia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.


Cenník dodania:

Tovar od 10kg: GEIS – 0 EUR

Tovar do 10kg: GEIS (doplnky) – 6 EUR